• Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên - 50 năm phát triển
  Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm, Đại học Thái Nguyên - 50 năm phát triển

  09:00 26/10/2016
  Mùa thu năm 1966, cùng với sự xuất hiện của Khoa Ngữ văn, Tổ văn học dân gian và Văn học trung đại Việt Nam (do thầy Phạm Luận làm tổ trưởng) và Tổ Văn học Việt Nam hiện đại và Giáo học pháp (do thầy Vũ Châu Quán làm tổ trưởng) đã ra đời trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Trải qua một số lần tách nhập với các tên gọi khác nhau (Tổ Văn học dân gian và Văn học trung đại Việt Nam, Tổ Văn học Việt Nam hiện đại và Giáo học pháp, Bộ môn Văn học Dân gian – Trung đại – Hán Nôm – Hành chính, Bộ môn Văn học Việt Nam hiện đại và Lí luận văn học,...), cho đến tháng 7 năm 2016, đúng dịp kỷ niệm 50 năm phát triển và trưởng thành, bộ môn được tái cấu trúc với tên gọi Bộ môn Văn học Việt Nam.

 • Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Nửa thế kỉ đồng hành cùng đất nước
  Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên - Nửa thế kỉ đồng hành cùng đất nước

  04:21 27/09/2017
  50 năm trước, tại một vùng đồi núi trung du tỉnh Thái Nguyên, Khoa Ngữ văn cùng với 6 khoa cơ bản của Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc đã ra đời. Trải qua hành trình nửa thế kỉ xây dựng và phát triển, đến nay, Khoa đã khẳng định được vị thế là một khoa lớn, góp phần quan trọng đưa Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên trở thành một trong những đơn vị dẫn đầu hệ thống các trường sư phạm, vững vàng về mọi mặt, đáp ứng yêu cầu mới về chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và yêu cầu hội nhập quốc tế. Tự hào về chỗ đứng vinh quang của mình trong ngày hôm nay, chúng ta cùng nhìn lại hành trình 50 năm, Khoa Ngữ văn đồng hành cùng nhân dân và đất nước.

 • Đội ngũ nhà giáo và viên chức Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 1966 - 2016

  03:30 20/10/2016

 • Danh sách Trưởng khoa, Phó khoa của khoa Ngữ văn qua các thời kỳ

  03:55 14/07/2017

 • Bộ môn Ngôn ngữ - Hành trình 50 năm
  Bộ môn Ngôn ngữ - Hành trình 50 năm

  09:09 26/10/2016
  Cùng với Khoa Ngữ văn và Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc, Tổ/ Bộ môn Ngôn ngữ đã ra đời từ tháng 10 năm 1966 trên mảnh đất Đại từ. Bộ môn có chung các chức năng với khoa Ngữ văn là: Đào tạo Đại học, Đào tạo nâng chuẩn và bồi dưỡng thường xuyên, Đào tạo Sau đại học (Thạc sĩ, Tiến sĩ) và Nghiên cứu khoa học.

 • Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên
  Khoa Ngữ văn - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên

  05:59 28/09/2016

 • Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn 50 năm xây dựng và phát triển
  Bộ môn Phương pháp dạy học Ngữ văn 50 năm xây dựng và phát triển

  11:38 28/10/2016
  Bộ môn phương pháp dạy học Ngữ văn (trước đây gọi là Giáo học pháp) có chức năng nghiên cứu và giảng dạy khoa học về phương pháp giảng dạy bộ môn Ngữ văn ở trường phổ thông. Trong chương trình đào tạo cử nhân sư phạm Ngữ văn, các học phần do bộ môn đảm nhiệm nằm trong khối kiến thức nghiệp vụ sư phạm. Mục tiêu của chương trình đào tạo là hình thành năng lực nghề nghiệp theo chuẩn đầu ra, nên bộ môn giữ một vị trí quan trọng trong quá trình đào tạo sinh viên tại trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên.

 • Giới thiệu Bộ môn: Lý luận văn học và Văn học nước ngoài
  Giới thiệu Bộ môn: Lý luận văn học và Văn học nước ngoài

  09:13 26/10/2016